ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "މ" އަށް ދިއުމަށް

މަހަށްއަތްއެޅުން

މ
  • ބޭކެނބިންގެ ފަރުވާއެއް. މިއީ ވިހެއުމާއި ވިދިގެން، މަސް މޭދަށަށް އަރިއަފާނެކަމަށް އެދިމާގައި އިހުގެ ފޫޅުމައިން އަތްއަޅާ އެޅުމެކެވެ.