ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ވ" އަށް ދިއުމަށް

ވަހަ

ނ
  • (ގ.)
  • ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ފުރާޅުގެ ވަސް.
  • ތަކެތީގައި ދުވާ ވަސް.
  • އުނދޯލި އެލުވާ ވަސް.